PRE.DO på Nibe Festival

Med ca. 33.000 gæster hen over fire dages festival og med op til 16.000 gæster om dagen, ca. 4.400 frivillige og omkring 100 koncerter fordelt på 4 scener, har Nibe Festival formået at positionere sig solidt i top 10 af de store danske festivaler.

Det kræver noget ekstraordinært at levere forhold og indhold, som publikum foretrækker og hos Nibe Festival ved de, at innovation og gode idéer er det der – ikke bare kan fastholde festivalens markante position – men også udvikle festivalen endnu mere, så de kan yde det ypperste inden for branchen.

Spredt organisation og langstrakt samarbejde

Nibe Festivals organisation er spredt over et stort areal og samarbejdet strækker sig over en længere periode – både før, under og efter festivalen. Organisationen er også karakteriseret af en stor diversitet i personskaren blandt ansatte, bestyrelse og frivillige.

I perioden mellem afvikling af festivaldagene samarbejder festivalledelsen med, ikke bare leverandører og erhvervslivet generelt, men også med eksempelvis frivillige og bestyrelse.

Selvom festivalen lægger stor vægt på at støtte lokalsamfundet, og dermed har et tæt samarbejde med mange aktører i nærområdet, er der også helt naturligt leverandører fra resten af Danmark. Den store skare af frivillige medhjælpere byder på stor diversitet i forhold til persontyper, men også på spredning rent geografisk.

De forskelligartede typer af samarbejde og samarbejdspartnere betyder, at der skal arbejdes med innovation på kryds og tværs af lokationer, men også på forskellige tidspunkter på dagen og hen over året.

Arbejdet hen over de fire festivaldage, betyder oven i købet, at medarbejdere og frivillige ikke løbende har adgang til en computer. Dermed risikerer festivalen, at vigtige tanker og idéer ikke registreres eller noteres, fordi de glemmes, eller hurtigt grifles ned på en lille ledig lap papir, som nemt forsvinder under oprydningen.

Hurtig og nem sikring af idéerne – og fleksibilitet i idéarbejdet
For at imødekomme alle disse forskellige betingelser, bruger festivalen PRE.DO til deres arbejde med idéer og innovation.

Under festivalen bruger alle teamledere og ansatte PRE.DO app’en til hurtig og nem aflevering af ideerne, når de bevæger sig ude på festivalpladsen. De opsamlede idéer er dermed registreret og sikret, så de ikke glemmes eller ’forsvinder’ under oprydningen efter festivaldagene.

Gennem app’en kan kan festivalens medhjælpere give deres idé et navn, en beskrivelse og tilføje et eller flere billeder, som viser, hvad idéen drejer sig om.

De opsamlede idéer vurderes og bearbejdes hen over perioden mellem denne og den kommende festival. Dermed kan ansatte, bestyrelse og festivalledelsen arbejde fokuseret og strategisk med idéerne hen over resten af året, og samtidigt inddrage den oprindelige idemand eller -kvinde. I den fase bruger de PRE.DO web-platformen, hvor de kan arbejde videre med idéerne og skabe grundlag for de initiativer, projekter osv., de vælger at søsætte.

Thomas Bruun, Afdelingsleder Erhvervssalg, fortæller om innovation hos Nibe Festival og brugen af PRE.DO,

Mere end 8 idéer om dagen

230 teamledere har fået introduceret PRE.DO app’en og det er der på mindre end 10 dage kommet 86 unikke idéer ud af.  Disse idéer er nu registreret og sikret. De indkomne idéer bærer præg af stor spredning i ’størrelse’. Der er både det, man populært kan betegne som ’store’ og som ’små’ idéer.  

De ’store’ idéer byder blandt andet på input til helt nye koncepter og nye produkter, som kræver lidt mere planlægning og forberedelse, før et egentligt projekt omkring dem kan iværksættes. Her skal de enkelte idéer bearbejdes og færdigudvikles inde i PRE.DO, så de kan danne basis for spændende nyudviklinger og lukrative aktiviteter, hvorfra overskuddet blandet andet støtter de lokale foreninger.

Også de mindre, men ofte ret betydningsfulde forbedrings- eller optimeringsforslag, som kan sikre en optimal festivaloplevelse hos gæsterne, har fundet vej ind i PRE.DO platformen under årets festival.

Der er eksempler på sikkerheds-, komfort- og oplevelsesrelaterede   forbedringer og optimeringer, som er små detaljer, men som kan have stor indvirkning på gæsternes samlede festivaloplevelse. Der er her altså eksempelvis god indvirkning på kundeservice, sikkerhed og ikke mindst bundlinje. Flere af disse idéer kan gennemføres uden videre.

Nu har festivalen endda mulighed for nemt og hurtigt at få syn for sagen, ved eks. forbedringsforslag til indretning af festivalpladsen, forslag til nye sikkerhedsforanstaltninger og meget andet, fordi de med det samme kan se billeder, der viser, hvor på pladsen og præcis hvad det er, der foreslås ændret eller forbedret.

Idébeskrivelserne indeholder både udførlige beskrivelser, små hurtige noter, skitser og billeder og viser stor kreativitet hos de ansatte og frivillige på festivalen og danner dermed et virkelig godt grundlag for det kommende års forberedelse til næste års Nibe Festival.

"Vi ved at innovation og gode idéer er det der - ikke bare kan fastholde vores markante position - men også udvikle festivalen."
Birgitte Guldberg
Næstformand, Nibe Festivals Bestyrelse

Læs den udvidede case

Inden længe udkommer den udvidede version af case’en, hvor du bl.a. kan læse meget mere om, hvordan PRE.DO er blevet implementeret i organisationen.

Du vil også kunne læse mere konkret om, hvordan PRE.DO skal bruges i videreudviklingen af et nyt koncept på festivalen.

Skriv dig op via formularen her.
Så sender vi dig den udvidede case, så snart den er klar.

Ved at skrive dig op til denne service, tilmelder du dig automatisk vores nyhedsmailservice.
Du kan til enhver tid nemt og ubesværet framelde dig denne service igen.