Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Corporate Innovation - Master Class

Corporate Innovation Master Class’en introducerer dig til de mange forskellige aspekter, roller, opgaver o.lign., der findes indenfor innovation set i en virksomheds kontekst. Det gør dig i stand til at se på innovationen i din virksomhed og analysere dig frem til, hvad I i praksis skal gøre for at blive bedre til at arbejde kreativt, hurtigt og innovativt.

Denne Master Class giver dig en strategisk såvel som praktisk værktøjskasse, der vil gøre dig i stand til at sætte innovation på dagsordnen, samtidig med at du kan sætte praktiske initiativer i gang og eksekvere på en egentlig innovationsstrategi.

Fokus gennem denne Master Class er på innovation generelt og det vil dermed være muligt at indhente viden om innovation, hvad enten dit fokus eksempelvis er på produkt- eller procesinnovation, på disruption eller på inkrementelle, løbende innovationer og forbedringstiltag.

Undervisningsformen er en blanding af forelæsning, læsestof, opgaver samt gruppedialog om teori og praksis.

Udbytte

• Viden om strategisk planlægning ifht. innovation
• Viden om hvordan du kan planlægge og eksekvere effektive innovationsindsatser
• Viden om validering og test af innovation og idéer
• Viden om forandringsledelse relateret til innovation
• Viden om hvordan du sikrer kontinuerlig fremdrift i innovationen!
• Viden om metoder og koncepter så som Design Thinking, Lean Start-Up, Design Sprint og Change Management

Det er vigtigt for enhver virksomhed at udvikle bedre og nye produkter, services og processer. Det ikke bare bevarer – men øger – konkurrenceevnen og ikke mindst bundlinjen. Med den rigtige tilgang til innovation kan eksempelvis tidsforbruget på produkt- og procesudvikling forkortes markant gennem anvendelse af nye metoder og værktøjer. Denne Master Class giver viden om disse. Ikke blot en teoretisk viden, men også praktiske værktøjer og ikke mindst en indsigt i, hvordan du bruger dem i den daglige drift.

Master Class indhold

INTRODUKTION
På Master Class’en lægger vi ud med helt grundlæggende at se på, hvad innovation er, hvilke forventninger der er til innovation og hvad god innovation kræver. Vi dykker også ned i, hvilke typer af innovation der findes og hvordan en innovationsværdikæde ser ud. Du lærer at analysere din virksomheds innovationsevne og vi kigger nærmere på innovationsøkosystemet. Den første dag slutter af med en introduktion til innovationsstrategi, målsætning og succeskriterier.

IDEATION
I næste fase fokuserer vi på idégenerering, eller ‘ideation’, som det ofte kaldes. Du lærer, hvad Design Thinking er og hvordan du kan arbejde med det i din virksomhed. Efter en introduktion til brainstorming og tilhørende metoder lærer du, hvordan du kan lave din egen idégenereringsdag i egen virksomhed. Da det kan være hensigtsmæssigt, at opsamle idéer løbende i det daglige, får du også procesbeskrivelser af, hvordan du kan gøre det. Vi afslutter denne fase med praktisk idégenerering og bearbejdelse af idéerne.

VALIDERING
I tredje del af denne Master Class lærer du, hvordan du og din virksomhed kan validere de idéer, I får og opsamler. Hvordan nedbryder I antagelser, som kan være i vejen for at afdække, hvilke idéer der er de bedste? Hvordan arbejder du med idéerne, så du sikrer, at de faktisk løser et reelt problem? Hvordan tester du med brugerne eller kunderne, at jeres idéer vil blive brugt og fungerer efter hensigten? Alle disse spørgsmål finder vi bl.a. svar på gennem Lean Start-Up og Design Sprint metoderne. Vi kigger også nærmere på prototyping, samt test af koncept på kunde.

KONTINUERLIG FREMDRIFT
Inden vi går ind i den afsluttende fase af Master Class’en, kigger vi nærmere på, hvordan du kan sikre fremdrift i den innovation, vi nu har lagt et solidt grundlag for i virksomheden. Forandringsledelse – eller Change Management – er en essentiel del af succesfuld opstart og drift af innovation i enhver virksomhed. Derfor får du en grundig indføring i emnet med dertil hørende praktiske værktøjer.

STRATEGI & EKSEKVERING
Den sidste del af denne Master Class samler op på, hvordan du kommer godt fra start med udvikling af egen strategi (bl.a. gennem brug af Business Model Canvas), change management plan og ikke mindst en plan for eksekvering på innovationen.

5 Moduler

Dag 1 – Introduktion
Dag 2 – Ideation
Dag 3 – Validering
Dag 4 – Kontinuerlig fremdrift
Dag 5 – Strategi & Eksekvering

Deltagerprofil

Master Class’en henvender sig til ejerledere, ledere og ansatte, som har en interesse i såvel at lægge strategi for innovationen i egen virksomhed, som for at sikre eksekvering på samme.

Er du bestyrelsesmedlem eller direktør er der mulighed for tilrettelæggelse af individuelle kurser eller Master Classes med et rent strategisk fokus. Kontakt PRE.DO for nærmere aftale herom.

Ring på +45 2828 7878
eller skriv via uffe@pre.do

Næste Master Class

Tidspunkt

TBD 
mandag-fredag 8:00-16:00

Sted

TBD

Deltagere

Min. 6 og max. 10 deltagere pr. Master Class.

Diplom

Diplom

Alle deltagere modtager ved gennemførelse diplom og individuel feedback omkring forløbet.

Tilmelding

Tilmelding til Master Class’en foretages via formularen her.

Har du spørgsmål kan de stilles via formularen, men du er også meget velkommen til at ringe til Uffe direkte på telefon 2828 7878.

Bekræftelse på tilmelding, faktura m.v. i forbindelse med Master Class’en fremsendes pr. mail til den e-mailadresse, der angives i formularfeltet, med mindre andet angives i meddelelsesfeltet ved tilmelding.

Betingelser
Framelding indtil 30 dage før første dag af Master Class’en kan foretages omkostningsfrit. Ved framelding indtil 21 dage før første dag af Master Class’en faktureres 50% af beløbet. Ved framelding indtil 14 dage før første dag af Master Class’en faktureres 75% af beløbet. Afbestilling indtil 2 døgn før første dag af Master Class’en, eller udeblivelse, medfører fuld betaling. Faktura for deltagelse fremsendes umiddelbart efter tilmelding.